CIRCELS MEANING

1. ring, krets, rundel, rondell, loop; kretslopp, kretsgång
2. studiecirkel, studiegrupp; umgängeskrets, sällskap

föreslå en synonym eller ett motsatsord till cirkel. | Nytt ord?

1 plan sluten kurva på vilken det överallt är lika långt till mittpunkten, rundel, ring; ond cirkel två eller flera händelser som i tur och ordning påverkar varandra i negativ riktning, till exempel inflation leder till krav på högre löner vilket ger upphov till ny inflation osv.; rubba någons cirklar (bildlig betydelse) trassla till det någon håller på med (genom att dra fram nya fakta eller dylikt; efter en anekdot om Arkimedes)

krets av personer: studiecirkel || -n; cirklar