BOCKSCHAUEN

BOCKSCHAUEN

BOCKSCHAUEN betyder arga leken på tyska. Tre konstnärer från olika länder försöker få den andra personen att börja skratta. Alla medel är tillåtna. Musik av Greg Caffrey, Dublin, Irland. 2006

BOCKSCHAUEN means angry game in German. Three artists from different countries try to get the other person to start laughing. All funds are allowed. Music by Greg Caffrey, Dublin, Ireland. 2006