MOBILE HOME

 

MOBILT HEM

MOBILT HEM är en promenadfilm från Paris, blandad med stop-motionanimation av lådor som vecklar in och ut sig. En film om att bo någonstans. Musik av Greg Caffrey, Dublin, Irland, 2006. 7,11 min.