ABOUT

 HELENA NORELL

Helena Norell is a visual artist and works in painting, video and public decoration. She has studied art at Konstfack Konst and has a Master of Art, MFA. She has also studied art history at Stockholm University. Helena Norell has participated in several exhibitions in Stockholm, the latest at studio 44, Stockholm 2015-17 and Fullersta Gård Flygeln 2017. Arranged a short film and animation festival focusing on art films: www.studio44filmfestival.one. Helena Norell has received several scholarships from the artists’ board in Sweden and twice at La Cité Internationale des Arts, Paris 2006 and 2011. Helena Norell lives in Stockholm and works at the Moderna Museet.

Helena Norell är bildkonstnär och arbetar i måleri, video och offentlig utsmyckning. Hon har studerat konst vid Konstfack Konst och har en Master of Art, MFA. Hon har även studerat konsthistoria vid Stockholms universitet. Helena Norell har deltagit i flera utställningar i Stockholm, de senaste på studio 44, Stockholm 2015-17 och Fullersta Gård Flygeln 2017. Arrangerat en kortfilm och animationsfestival med inriktning på konstfilm: www.studio44filmfestival.one. Helena Norell har fått flera stipendier bl.a från konstnärsnämnden i Sverige och varit två gånger på La Cité Internationale des Arts, Paris 2006 och 2011. Helena Norell bor i Stockholm och arbetar på Moderna Museet.