ABOUT

 HELENA NORELL

Helena Norell is a visual artist and works with painting, video and installation. Helena Norell has participated in several exhibitions.She organizes an annual short film and animation festival focusing on art films www.anordinarydayfilmfestival.com along with two other artists; Mats Landström och Carolina Hindsjö.. Helena Norell has received several scholarships from the artists’ board in Sweden and been three times at La Cité Internationale des Arts, Paris 2006, 2011 and 2020. She has studied art at University of Arts, Crafts and Design and has a Master of Art, MFA. She has also studied art history at Stockholm University. Helena Norell lives in Stockholm and works at the Moderna Museet. Helena Norell is a member of studio 44 Stockholm.

Helena Norell är en bildkonstnär och arbetar med målning, video och installation. Helena Norell har deltagit i flera utställningar. Hon organiserar en årlig kortfilm och animationsfestival med inriktning på konstfilmer www.anordinarydayfilmfestival.com tillsammans med två andra artister; Mats Landström och Carolina Hindsjö. Helena Norell har fått flera stipendier i Sverige och tre residence på La Cité Internationale des Arts, Paris 2006, 2011 och 2020. Hon har studerat konst vid Konsthögskolan, Konst och har en magisterexamen, MFA. Hon har också studerat konsthistoria vid Stockholms universitet. Helena Norell bor i Stockholm och arbetar på Moderna Museet. Helena Norell är medlem i studio 44 Stockholm.